Voor scholen


De Junior Innovation Challenge

De Junior Innovation Challenge is een innovatiewedstrijd waarbij jongeren tussen de 10 en 16 jaar in de klas uitgedaagd worden om innovatieve ideeën te bedenken. Tijdens een inspirerende gastles van iemand uit het bedrijfsleven gaan ze aan de slag met een nieuw idee voor de toekomst. Denk hierbij aan alledaagse uitdagingen zoals: een mobieltje dat leeg raakt, het kwijt raken van je sleutels, een lekke band op de fiets, etc.

De wereld verandert snel, innovatie is overal en goede ideeën zijn niet voorbehouden aan volwassenen, bedrijven of instellingen. Jongeren hebben de toekomst en daarom organiseren wij in samenwerking met verschillende partners de Junior Innovation Challenge. Zo wordt op een inspirerende manier dichtbij de praktijk gewerkt aan 21st century skills en o&o.

Hoe werkt het:

  • De leraar/docent meld de klas aan
  • Er wordt in afstemming een moment gekozen voor de gastles. Tijdens deze eenmalige gastles van twee uur, die wordt gegeven door iemand uit het bedrijfsleven en begeleid door Soapbox, worden de leerlingen uitgedaagd zelf een innovatief idee te bedenken
  • De leerlingen pitchen hun idee in een video en maken een online profiel aan waar de video wordt gedeeld

Daarna is er een periode dat iedereen kan stemmen. Door een vakkundige jury worden de beste tien ideeën van Nederland geselecteerd. Deze tien groepjes gaan naar de landelijke finale waar tijdens de spetterende Accenture Innovation Awards een winnaar wordt uitgeroepen door een vakkundige jury. Het groepje dat wint mag het winnende idee verder uitwerken onder begeleiding van professionals. Zo komt innovatie echt tot leven!

Voorwaarden voor deelname

  • Per groepje dient een volledig profiel te worden opgemaakt met een pitchvideo op www.juniorinnovationchallenge.nl
  • Alle ouders/verzorgens van een innovatie team (max. 3 deelnemers) dienen hiervoor een toestemmingsformulier* in te vullen en te ondertekenen. De leerlingen ontvangen het formulier van hun leraar/docent. Na ondertekeningen door ouder/verzorger dient het formulier weer op school ingeleverd te worden.
  • De volledige klas wordt verzocht aanwezig te zijn bij de landelijke finale op 2 november 2018

* Zonder het toestemmingsformulier zal de inzending niet worden geaccepteerd en worden uitgesloten van deelname.